Text Size

Hírek

Választás

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzat és európai parlamenti választással kapcsolatban ALSÓPÁHOK községben a következő választási szervek működnek:

 helyi Választási Bizottság

címe: Alsópáhok 8394 Fő utca 65.

Tagjai:

Benczikné Tombor Katalin

Gerencsér Zoltánné

Koczka Attiláné

Szita István

Liszliné Szabó Judit

Varga Béla Balázs

Kocsis Tamás

 

Helyi Választási Iroda

Címe: 8394 Alsópáho, Fő utca 65.

telefonszáma: 83-3444-001

Email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

veeztője: dr. Bangó Tamás

Helyi Választási Iroda

Alsópáhok

 

 

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

szám. Als/49-41/2024

JEGYZŐKÖNYV

Alsópáhok helyi Választási Bizottságának üléséről

Készült: Alsópáhok község Helyi Választási Bizottságának 2024.május 14-én 15:15 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal 8394 Alsópáhok Fő u.65.szám

Tárgy: Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

Jelen vannak:

Helyi választási Bizottság tagjai: Benczikné Tombor Katalin elnökhelyetes, Koczka Attiláné. Szita István HVB tagokj

Igazoltqan távol: Gerencsér Zoltánné tag

Alsópáhok Helyi Választási Iroda részéről: dr. Bangó Tamás HVI vezető, Oroveczné Kaszás Katalin HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes megállapította, hogy az ülésen a helyi Választási Bizottság 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülésen a szavazólapokb adattartalmának kóváhagyású tárgyú napirendi pont megtárgyalását javasolta. A HVB a napirendet 3 egyhangú szavazattal elfogadta. 

Napirend megtárgyalása

Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása

A választsái eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. tv. 162.§ (1) bekezdése szerint a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejlentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. A HVB a polgármester választás, avalmint egyéni listás helyi önkormányzati képviselők szavazólapját megvizsgálta és azokat hibátlannak találta. Ezt követően Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A HVB 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

16/2024.(v.14.)SZÁMÚ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT:

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. tv. 162.§ (1)  bekezdése alapján a 2024. június 9-ei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Alsópáhok községben a polgármester választás szavazólapjának adattartalmát a melléklet szerint jóváhagyja. A határozat ellen fellebezésnek helye nincs. A határozat ellen legkésőbb a meghozatatlát követő napon bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához (1055 Budapest, Markó u.16.) 

Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes szvazásra bocsátotta II.határozati javaslatot. A Helyi Választási Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

17/2024 (V.14) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választsái Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.tv. 162.§ (1) bekezdése alapján a 2024 június 9-ei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Alsópáhok községben az egyéni listás helyi önkormányzati képviselők szavazólapjának adattartalmát a melléklet szerint jóváhagyja.

A határozat ellen fellebezésnek nincs helye. A határozat ellen legkésőbb a a meghozatalát követő napon 

bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához ( Budapest 1055. Markó u.16.)

A jegyzőkönyvet aelolvasás után a Helyi Választási Bizottság tagjai és a HVI részéről jelen levő jegyzőkönyvvezető és tag helybenhagyólag aláírták.

 

 

 

szám: Als/49/20/2024

JEGYZŐKÖNYV

ALSÓPÁHOK község HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK üléséről

Készült: Alsópáhok község Helyi Választási Bizottságának 2024. április 29-én 15:15 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsópáhok Közös Önkormányzati Hivatal. 8394. Alsópáhok Fő u.65. szám

Tárgy. jelöltek nyilvántartásba vétele

Jelen vannak:  Helyi Választási Bizottság tagjai: Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes, Gerencsér Zoltánné, Koczka Attiláné, Szita István HVB tagok

Alsópáhoki Választási Iroda részéről: dt. Bangó Tamás HVI vezető és Oraveczné Kaszás Katalin HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes megállapította, hogy az ülésen a helyi Választási Bizottság négy tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülésen egy, a jelöltek nyilvántartásba vétele tárgyú napirendi pont megtárgyalását javasolja. A helyi Választási Bizottság a napirendet 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirend megtárgyalása

Jelöltek nyilvántartásba vétele

A helyi Választási Bizottság Kotora Pál János 8394 Alsópáhok, Fő u.104. szám alatti lakos polgármester jelöltként nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta  a következő határozatot:

 1/2024. (IV.29.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Kotora Pál János 8394 Fő utca 104. szám alatti lakos polgármester ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.tv. 9.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.132.§-ában foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesrek általános választásán Alsópáhok községben polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette. A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási  Bizottsághoz  (8900 zalagerszeg Kosztolányi D. u.10) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

A helyi Választási Bizottság Kovács Angéla Bernadett 8394 Alsópáhok, Dózsa György utca 62. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselőjelötként való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta . és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatot:

2/2024 (IV.29) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Kovács Angéla Bernadett 8394 Alsópáhok, Dózsa györgy utca 62. szám alaltti lakos egyéni listás önkormányzati képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv.9. (1) bekezdésében fogllataknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132 § -ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Alsópáhok községben  egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette. 

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei területi Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. utca 10) felelbezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

 

 A Helyi Választási Bizottság Babics Tamás 8394 Alsópáhok Kossuth u.45 szám alatti lakos egyéni listás helyi képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen egyhangú  szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 3/2024 (IV.29.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok közésg helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Babics Tamás 8394 Alsópáhok Kossuth u.45 szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.tv 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132. §-ában foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek élatlános választásán Alsópáhok községben egyéni listás helyi önkormányzati-képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozattalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u. 10.) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

A Helyi Választási Bizottság Kusztorné Tuba Zsuzsanna 8394 Alsópáhok Mély  utca 16. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelötként  való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

4/2024 (IV.29) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Kusztorné Tuba Zsuzsanna 8394 Alsópáhok Mély u. 16. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. tv.132.§ -ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásan Alsópáhok községben egyéni listás képviselő-jelötként nyilvántartásba vette. 

A határozat ellen a meghozatatlát követő három napon belül a Zala Vármegyei Teülleti Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.10 ) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

 A Helyi Választási Bizottság  Takács Krisztina 8394. Alsópáhok Fő utca 44. szám alatti lakos  egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelötként való nyilvánrtásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

5/2024 (IV.29) számó helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Takács Krisztina 8394 Alsópáhok Fő u.44. szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármestek választásáról szóló 2010.évi L.tv 9.§ 81) bekezdésében foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. tv. 132.§ -ban foglaltak alapján a 2024 június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásan Alsópáhok községben egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelötként nyilvántartásba vette.

 A határozat ellen a meghozatalát követő három bnapon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.10) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

A Helyi Választási Bizottság Tóth Zoltán 8394 Alsópáhok Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatti lakos egyéni listás képviselő-jelötként való ajánlásának ügyét megtárgyaléta és 4 igen egyahangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

6/2024 (IV.29) számú helyi választási bizottsági határozat 

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Tóth Zoltán 8394 Alsópáhok Kölcsey Ferenc utca 6. szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a 2010. évi L.tv. 9.§ (1) bekezdésben foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság  a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132.§ -ban fogallatak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterk általános  választásán Alsópáhok községben nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozattalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.10) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

A Helyi Választási Bizottság Székely Zoltán 8395 Felsőpáhok Panoráma u.16. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltként való ajánlást megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 7/2024 (IV.29.) számú hekyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Székely Zoltán 8395 Felsőpáhok Panoráma u.16. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő ajánlása törvényes, meglfelel a 2010.évi L. tv 9. § (1) bekezdésben foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv 132.§-ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek álatlános választásán Alsópáhok községben nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.10) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

Az ülésen további megtárgyalandó kérdés nem merült fel. Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes a Helyi Választási Bizottság ülését 15.35.-kor bezárta. A jegyzőkönyvet elolvasás után a jelenlevők helybenhagyólag aláírták.

 

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

8394 Alsópáhok Fő u.65.

szám: Als/ 49-31/2024

JEGYZŐKÖNYV

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG HELYI VÁLSZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL

Készült: Alsópáhok község Helyi Választási Bizottságának 2024 május 3-án 15.15. órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Alsópáhok Közös Önkormányzati Hivatal, 8394 Alsópáhok, Fő u.65.szám

Tárgy: jelöltek nyilvántartásba vétele

Jelen vannak: Helyi Választási Bizottság tagjai: Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes, Gerencsér Zoltánné, Koczka Attiláné, Szita István HVB tagok

Alsópáhok Helyi Választási Iroda részéről: dr. Bangó Tamás HVI vezető, Oroveczné Kaszás Katalin HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes megállapította, hogy az ülésen a HVB 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülésen egy, a jelöltek nyilvántartásba vétele tárgyú napirendi pont megtárgyalását javasolta.  A Helyi Választási Bizottság a napirendet 4 igen szavazattal elfogadta.

Napirend megtárgyalása

Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

A Helyi Választási Bizottság  Czigány Sándor 8394 Alsópáhok, Kölcsey Ferenc utca 24.szám alatti lakos polgármester jelöltként való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta, és 4 igen egyahangú  szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

8/2024(V.3.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Czigány Sándor 8394 Alsópáhok, Kölcsey Ferernc utca 24 szám alatti lakos  polgármester ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi L. tv. 9.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. A helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.tv.132..§-ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Alsópáhok községben polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u.10)  fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

A Helyi Választási Bizottság Horváthné Makó Judit, 8394 Alsópáhok Árpád utca 10. szám alatti alkos egyíéni listás képviselő-jelötként való nyilvántartásba vételének ügyét  megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

9/2024 (V.3.) számú helyi választási bizottsági határozat 

Alsópáhok Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Horváthné Makó Judit  8394 Alsópáhok Árpád utca 10. szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9.§ (1) bekezdésben foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 132.§-ában foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választsásán Alsópáhok községben képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozattalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalalegerszeg Kosztolányi D. u.10.) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

 

A Helyi Választási Bizottság Füle János Attila, 8394 Alsópáhok Balassi Bálint utca 14. szám alatti lakos egyéni listás képviselő-jelöltként való nyilvántartásba vételének ügyét  megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta  a következő határozatot: 

10/2024(V.3) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Füle János Attila, 8394 Alsópáhok, Balassi Bálint. utca 14.szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv 9.§ (1) bekezdésében fogllataknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI: tv 132.§-ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választsásán Alsópáhok községben nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozatatlát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u. 10) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő. 

A Helyi Választási Bizottság Borsosné Csányi Éva Gyöngyvér 8394 Alsópáhok Kossuth Lajos utca 11. szám alatti lakos egyéni listás képviselő-jelöltként való nyiilvántartásba vételének ügyét  megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 11/2024/V.3.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Borsosné Csányi Éva Gyöngyvér , 8394 Alsópáhok Kossuth Lajos utca 11. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választsásról szóló 2010 évi L. tv 9.§ (1) bekezdésben foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljáráról szóló 2013. évi XXXVI.tv 132.§-ban foglaltak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választsásán Alsópáhok községben nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u. 10.) fellebezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

 A Helyi Választási Bizottság Vas András 8394 Alsópáhk Fő u.190. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltkánt való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

 12/2024 (V.3.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Vas András 8394 Alsópáhok Fő utca 190. szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. tv. 9.§, (1) bekezdésében foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.tv. 132.0-ban foglatlak alapján a 2024. június 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános válsztásán Alsópáhok községben nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D.u.10.) felelbezést lehet benyújtani. A határidő jogvesztő!

A Helyi Választási Bizottság Czinderiné Farkas Magdolna 8394 Alsópáhok. Herceggödör utca 2. szám alatti lakos egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelötként való nyilvántartásba vételének ügyét megtárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

13/2024(V.3) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Czinderiné Farkas Magdolna 8394 Alsópáhok, Herceggödör utca 2. szám alatti lakos egyéni listás képviselő ajánlása törvényes, megfelel a helyi önkormányzati képvisleők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.tv.9.§ (1) bekezdésésben foglaltaknak. A Helyi Választási Bizottságb a jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv 132.§ -ában foglalatak alapján a  2024. június 9.án tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterk álatlános választásán Alsópáhok községben egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba vette. 

A határozat ellen a meghozatalát követő három napon belül a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz ( 8900 Zalaegerszeg Kösztolányi D. u.10.) fellebezést lehet benyújtani.

A határidő jogvesztő!

Az ülésen további megtárgyalandó kérés nem merült fel. Benczikné Tombor Katalin aelnökhelyettesa hekyi Válaztási Bizottság ülését 15.40. kor bezárta.

A jegyzőkönyvet a jelenlevők elovasás után helybenhagyólag aláírták.

Szám: Als/49-14/2024

 

 

 

 

 Szám: Als!49-31/2024

JEGYZŐKÖNYV 

ALSÓPÁHOK község HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK üléséről

Készült: Alsópáhok község Helyi Választási Bizottságának 2024.május 6-án 16:15 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsópáhok Közös Önkormányzati Hivatal, 8394 Alsópáhok Fő u.65. 

Tárgy: Polgármester-jelöltek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása

Jelen vannak:

Helyi Választási Bizottság tagjai: Benzikné Tombor Katalin elnökhelyetets, Gerencsér Zoltánné, Koczka Attiláné, Szita István HVB tagok

Polgármester-jelöltek: Czigány Sándor

Alsópáhok Helyi Választási Bizottság részéről: dr. Bangó Tamás HVI vezető, Oroveczné Kaszás Katalin HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Benczikné Tombor katalin megállapította, hogy az ülésen a Helyi Választási Bizottság négy tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülésen polgármester-jelöltek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása tárgyú napirendi pont megtárgyalását javasolta. A Helyi Választási Bizottság a napirendet 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirend megtárgyalása

Polgármester-jelöltek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.tv 160.0 (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Helyi Választási Bizottság ezt a sorrendet a következők szerint állapítja meg:

A Helyi Választási Bizottság a jelöltek nevét tartalmazó papírlapokat jelöletlen borítékba helyezi, azokat lezárja. A lezárt borírékok egy dobozban történő elhelyésüket követően összekeverésre kerülnek. Ezt követően a Bizottság tagjai a nevüket a jegyzőkönyv "jelen vannak" címe alatti sorrendben egy-egy borítékot húznak ki a dobozból. Ha a bizottság tagjai számánál több jelölt van, a sorsolást a tagok addig folytatják a fentiek szerint, amíg a borítékok el nem fogynak. A borítékok a kihúzásukat követően felbontásra kerülnek és a bennük szereplő jelöltek a sorsolás szerinti sorrendnek megfelelően kerülnek feltüntetésre aszavzólapon.

A fenti sorsolási eljárás lezárását követően a Helyi Választási Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

14/2024(V.6.) számú helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község helyi Választási Bizottsága a 2024. június 9.-ei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Alsópáhok községben a polgármester választás szavazólapján a jelöltek sorrendjét a következők szerint állapítja meg:

1. Kotora Pál János

2. Czigány Sándor

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013.évi XXVI.tv 239.§ alapján nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattaratalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 A jegyzőkönyvet elolvasás után a helyi Választási Bizottság tagjai és a HVI részéről jelen lévő jegyzőkönyvvezető és tag helybenhagyólag aláírták.

 Szám: Als/49-32/2024

JEGYZŐKÖNYV

ALSÓPÁHOK község HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁNAK üléséről

Készült: Alsópáhok Közság helyi Választási Bizottságának 2024. május 6.-án 16:30 órai kezdettel megtartott folytatólagos üléséről.

Az ülés helye: Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, Alsópáhok 8394, Fő utca 65.szám

Tárgy: egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása

Jelen vannak:

Helyi Választási Bizottság tagjai: Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes, Gerencsér Zoltánné, Koczka Attiláné, Szita István HVB tagok

Képviselő-jelöltek: Székely Zoltán

Alsópáhok helyi Választási iroda részéről: dr. Bangó Tamás HVI vezető, Oroveczné Kaszás Katalin HVI-tag, jegyzőkönyvvezető

Benczikné Tombor Katalin elnökhelyettes megállapította, hogy az ülésen a Helyi Választási Bizottság négy tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülésen a képviselő-jelöltek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása tárgyú napirendi pont megtárgyalását javasolta. A helyi Választási Bizottság a napirendet 4 egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirend megtárgyalása

Egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-jelötek szavazólapon történő feltüntetése sorrendjének kisorsolása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI: tv. 160. § (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben  szerepelnek.

A Helyi Választási Bizottság ezt a sorrendet a következők szerint állapítja meg: 

A Helyi Választási Bizottság a jelöltek nevét tartalmazó papírlapokat jelöletlen borítékba helyezi, azokat lezárja. A lezárt borítékok egy dobozban történő elhelyezésüket követően össszekeverésre kerülnek. Ezt követően a Bizottság tagjai a nevüket a jegyzőkönyv "jelen vannak" címe alatti sorrendjében egy-egy borítékot húznak ki a dobozból. Ha a Bizottság tagjai számánál több jelölt van, a sorsolást a atgok addig folytatják a fentiek szerint, amíg a borítékok el nem fogynak. A borítékok a kihúzásukat követően felbontásra kerülnek és a bennük szereplő jelöltek a sorsolás szerinti sorrendnek megfeleően kerülnek feltüntetésre a szavazólapon.

A fenti sorsolái eljárás lezárást követően a Helyi Választási Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

15/2024 (V.6.) helyi választási bizottsági határozat

Alsópáhok község Helyi Választási Bizottsága a 2024. június 9-ei helyi önkormányzati képvielők és polgármesterek választásán Alsópáhok községben az egyéni listás képviselő választás szavazólapján a jelöltek sorrendjét a következők szerint állapította meg:

1. Füle János Attila

2. Babics Tamás

3. Borsosné Csányi Éva Gyöngyvér

4. Kovács Angéla Bernadett

5. Tóth Zoltán

6.Takács Krisztina

7. Kusztorné Tuba Zsuzsanna

8. Czinderiné Farkas Magdolna

9. Székely Zoltán

10. Horváthné Makó Judit

11. Vas András

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.tv 239.§ alapján nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmánal jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A jegyzőkönyvet elolvasás utána helyi Választási Bizottság tagjai és a HVI részséről jelen lévő jegyzőkönyvvezető és tag, helybenhagyólag aláírták.

 

 

 Szám: Als/49-9/2024

HIRDETMÉNY

A 2024. június 9-ei önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása alkalmával Alsópáhok községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiakban állapítom meg:

egyéni listás képviselő: 14 ajánlás

polgármester: 40  ajánlás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 9.§ 81) bekezdése alapján egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A (3) bekezdés a) pontjának rendelkezése alapján polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzék 2024.április 3-ai adatai alapján Alsópáhok község választópolgárainak száma 1311 fő.

Az Európai Parlament tagjainak a helyi önkormányzati képvielők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024 (III.12) IM rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2024. április 4-én.

Alsópáhok, 2024.április 4.

 

Dr. Bangó Tamás

Alsópáhok Helyi Választási Iroda vezetője

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Alsópáhok Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíjpályázat feltételeit az „A” típusú pályázati kiírás tartalmazza.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázat feltételeit a „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza.

Pályázni az EPER BURSA elektronikus rendszeren keresztül lehet. Az EPER BURSA oldalon először regisztrálni szükséges, majd ezt követően tölthető fel a pályázati adatlap.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás, „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT MELLÉKLETE” nyomtatvány az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A kinyomtatott adatlapokat az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani legkésőbb 2021. november 5-ig.

Tájékoztatás és részletes pályázati kiírás elérhető az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Részletes információ: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica), továbbá az   :http://www.alsopahok.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/palyazatok !

 

Változás Felnőtt orvosi rendelés helyszín!

Kedves felnőtt egészségügyi ellátást igénybe vevők! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi rendelés 2021. április 28. napjától a megújult egészségház orvosi rendelőjében zajlik (Alsópáhok, Dózsa György utca 6.). Telefon: +3683/344-002
 
Dr. Molnár Gábor     háziorvos +3630/9355-691
Tóthné Széll Csilla     asszisztens
Zsiga Miklósné         asszisztens
 
Rendelési idő 2021. 05. 30. napjáig:
Hétfő                         8:00 – 10:00
Kedd                          8:00 – 11:00
Szerda                       11:00 – 13:00
Csütörtök                  10:00 – 12:00 és 16:00 – 17:00
Péntek                        8:00 – 11:00
 
A csütörtök délutáni rendelési idő elsősorban a munkából jövő dolgozók részére van fenntartva. 
Kérjük a nyugdíjas és táppénzen lévő betegeket, hogy a délelőtti rendeléseket keressék fel! 
 
Felnőtt ügyelet:
Kórház: Keszthely, Ady Endre utca 2.
Ügyeleti idő: hétköznap 16.00-tól másnap 7.00-ig,
hétvégén és ünnepnapokon 7.00-től másnap 7.00-ig.
Elérhetőség ügyeleti időben: +3692/321-000
Mentők: 104

Riasztás: kéretlen, káros SMS üzenetek

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) a mellékelt riasztást adta ki a megnövekedett számú, kéretlen szöveges üzenetek útján terjedő, látszólag csomagküldő szolgáltatóktól érkező, káros hivatkozást tartalmazó SMS üzenetekkel kapcsolatban. A telefonkészülékre bejutó káros kód képes lehet arra, hogy a telefonon tárolt személyes adatokat (jelszavakat, telefonszámokat, e-mail címeket, stb.) ellopja, ezáltal további támadásokat tegyen lehetővé, esetenként adatvédelmi incidensnek is minősülő káreseményeket okozva.

Kérjük, hogy hívja fel a figyelmét az okostelefont használó munkatársainak arra, hogy a tájékoztatásban szereplő üzenetekben található információk nem valósak, azokat ne vegyék figyelembe, ne kattintsanak az SMS üzenetben található hivatkozásokra, illetve töröljék az ilyen beérkező üzeneteket!

HANGANOV Kft. -  Az információbiztonság és az adatvédelem szakértője

Riasztás teljes szövege itt olvasható

Aranykorúak Napja

 

 MEGHÍVÓ

Alsópáhok község Önkormányzata és a Vöröskereszt Szervezet

szeretettel hívja az Aranykorúakat 2023.október 07-én, 15 órára

az Alsópáhoki Művelődési Házban rendezett ünnepségre!

Fellépők: Zala zenekar

Laposa Julcsi Junior-Príma-Díjas előadóművész

Bodzavirág Népdalkör

A műsor után vendégül látjuk a meghívottakat!

Kolping Hotel

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Magyar Falu Program

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Ha többet akar megtudni, kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.

  Elfogadom a sütik használatát.